תקנון חוגי מרכז הבמה

תקנון חוגי מרכז הבמה גני תקווה

סדנאות התיאטרון ,בי"ס למוזיקה יוניק, ובית הספר למחול ADC 

 

תלמידי החוגים חייבים להישמע להוראות צוות ההנהלה, המורים ועובדי המרכז ולנהוג בהם בדרך ארץ ובכבוד.

 שימוש בטלפון נייד בשעת השיעור או החזרה אסורים בהחלט.

אלימות גופנית ומילולית אסורה בהחלט. במקרה של אלימות רשאי מנהל המרכז להחליט על השעייתו או הפסקת לימודיו של התלמיד לאלתר.

תלמיד שיגרום נזק בחללי העבודה או בציוד, יחויב בעלויות.  

מרכז הבמה ומפעילי החוגים אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך במהלך הפעילות.

מספר המשתתפים בפעילות מוגבל.

רישום לפעילות וחתימת ההורה על הטופס מאשר גם קבלת פרסום ומידע הקשור לחוג ולמרכז הבמה באמצעות המייל, הודעות SMS וואצאפ.  

לא יוחזר תשלום על מועדים וחגים שבהם לא יתקיימו שיעורים ולא על ימים בהם לא הגיע התלמיד לחוג.

על הורי התלמידים חלה אחריות לעדכן בכל שינוי בפרטים שנמסרו בעת ההרשמה.

הנני מאשר/ת שימוש בתמונות וסרטונים אשר יצולמו במהלך הפעילות בשיעורים לצורך פרסום ויחסי ציבור.

ביטול השתתפות

·         בקשות להפסקת פעילות בחוג יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף לממשיך לכל דבר. לא ניתן לבטל השתתפות בחוג באמצעות הטלפון או בהודעה למדריך החוג. לקבלת הטופס, יש ליצור קשר עם הנהלת החוג.

·         ניתן לבטל את רישום ההשתתפות בחוג עד 14 ימי עבודה לפני מועד תחילת החוג, בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החוג או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם על-פי חוק הגנת הצרכן. 

·         ניתן לבטל את התשלום בגין ההשתתפות בחוג עד 10.2.2020, בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החוג או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.  לאחר תאריך זה לא ניתן לקבל זיכוי.                                                                                   

·         מועד ביטול ההשתתפות (לצורך חישוב ההחזר הכספי) יהיה בתום החודש העוקב לחודש בו התקבלה ההודעה במשרדי מרכז הבמה.

·         בעל כרטיס האשראי אתו שולם החוג, הינו הגורם הבלעדי הרשאי לבטל את הרישום בכפוף להנחיות לעיל.

·         התשלום כולל תשלום חד פעמי עבור דמי רישום וביטוח שלא יוחזרו בעת ביטול ההשתתפות.

·         עבור ביטול עסקאות ששולמו באמצעות המחאות, או עבור צ'קים שחזרו תיגבה עמלה בסך 22 ₪ לכל המחאה בכפוף לעמלת הבנק.

באחריות ההורה ליידע את מנהלי החוג על מצב בריאותו/ה של הנרשם/ת וכי ההורה מאשר/ת שהנרשם/ת במצב בריאותי תקין המאפשר את פעילותו/ה במסגרת החוג (במקרה וקיימת סוג של בעיה רפואית אנא ציינו זאת בפנינו והציגו אישור רפואי)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים