פרטי ההצגה

יהודים יוצאי ארצות ערב – השבר: נעסוק בחשיפתם של מכמני היסטוריה

ותרבות של יהודים יוצאי ארצות ערב. חשיפתו של הנרטיב האחר ולימודו המדעי והשיטתי, הינם חשובים עד מאוד באיחוי קווי-השבר ויצירתו של אתוס ישראלי מאוזן.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים