פרטי ההצגה

ברה ומדינה בישראל – שידוד מערכות: המזרח התיכון המשתנה

מסביבה של ישראל מייצר תמריצים ואילוצים להגדרה עדכנית יותר בכל האמור לרצף שבין דת, חברה ומדינה בישראל. לאחר חגיגות השבעים תטיב ישראל לעשות באם תחשב מחדש את מסלולי התפתחותה ואת מסגרות חייה. בכך תידון הרצאה זו.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים