פרטי ההצגה

אנטישמיות מודרנית – על הכחשה ופורמליסטיקה משפטית: במאה ה- 21

הופכים אתגריה של ישראל למורכבים מבעבר. אחד מהם כרוך בהופעתה של האנטישמיות המודרנית הפושה בחלקים של אירופה והעולם כולו ונשענת על ארגומנטים לגליסטיים-משפטיים המבקשים לעצב מחדש את הזיכרון ההיסטורי האנושי. נדבר על התופעה, בהיבטים השונים, ובדרכים השונות להתמודדות עמה.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים