פרטי ההרצאה

סדרת ההרצאות תעסוק באקטואליה מזרח תיכונית ותבקש להאיר זוויות ונקודות מבט על ענייני דיומא באזורנו.

ההרצאות תתפרסנה על המרחב המזרח תיכוני עם נגיעות לאפריקה ומרכז אסיה.
במוקד תעמוד הזווית הישראלית ומידת הרלוונטיות של ההתפתחות העכשווית לישראל ולמערך האינטרסים שלה.
חשוב לציין שהרצאות אלה תתמקדנה גם בגוון התרבותי והאתנוגרפי של חברות ומדינות באזור ותיצורנה תמונה מלאה גם בהיבטים היסטוריים של הנושא העומד במוקד הדיון.

צפה בסרטון

כל התאריכים

מערכת למכירת כרטיסים