פרטי ההצגה

על תהליכי החילון הממשיים והמדומיינים העוברים על נפשם של צעירים בני משפחות דתיות במזרח אירופה בהגיעם לארץ ישראל.  


צילום: דני מיכליס

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים