פרטי ההצגה

האם חיות חושבות עתיד, היכן מתרחשת חשיבת עתיד במוח האדם, ומה עתידה של יכולת זו מבחינה נוירופיזיולוגית?

הרצאה זו תפתח צוהר למי שמעוניין ללמוד כיצד ניתן למדוד את היכולת לחשוב עתיד וכיצד ניתן לשפר את מוטת זמן העתיד האישית לעולם לא מוכר ומפעים.

צילום: איתן בן נון

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים