פרטי הסדנא

סדנת הקלפים ‘הסיפור הפנימי’

במפגש נתחבר למסרים שבתוכנו

ונקשיב לסיפור הפנימי

שמצדיק את הנקודה שבה אנחנו נמצאים בחיים

דרך החיבור נלמד לבחור תוצאות חדשות

ולכתוב סיפור פנימי חדש

שיתאים למציאות חדשה עבורנו.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים