פרטי הסרט

טרום בכורה בקולנוע

הסרטים החדשים ביותר, לפני כולם!

הרצאה מקדימה לצפייה עם המרצים המובילים ביותר ולאחר מכן סרט קולנוע משובח.

שמות הסרטים והמרצים יפורסמו בסמוך למועד ההרצאה. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים