פרטי ההצגה

בסופו של דבר התקרב האויב וצר על ירושלים. האווירה היתה של חורבן. ארבעים ושש ערים

כבר נחרבו ורק ירושלים עוד נותרה כסוכה בכרם.

צילום: אריאל ברנר

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים