פרטי ההצגה

חזקיהו כבר עלה לשלטון ביהודה בעת שממלכת ישראל קרסה. בראשית דרכו לא מרד

באשור אלא התעצם בתוך הבית והנביא ראה בו סוג של מושיע. לאחר כמה שנים התעורר

המלך לרוח מרד והחל לתכנן את המרידה באשור. הוא יצר ברית עם בבל, פנה למצרים

לעזרה וביצר את ירושלים לקראת עליית אשור. בכל השלבים הללו עמד הנביא וביקש לבלום

אותו מטעותו המרה. הנביא התנגד לכל המהלכים הצבאיים הללו והאמין שרק אתיקה ומוסר

יהיו חומת המגן של המדינה היהודית.

צילום: אריאל ברנר

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים