תמונת מנוי: ד"ר עודד ציון | אמונתו של הרמב"ם

ד"ר עודד ציון | אמונתו של הרמב"ם

הרצאות העשרה
עונה: 2021/2022
מפגשים: 7

פרטים נוספים

אמונתו של הרמב"ם

סדרת ההרצאות החדשה של ד"ר עודד ציון 

7 מפגשים | בימי שלישי | בשעה 18:30

 

ד"ר עודד ציון, היסטוריון וחוקר דתות

  
הרמב"ם

 ענק הרוח שנותר רלוונטי תמיד! דמותו היא אחת הכבירות בתולדות ההגות והיצירה של היהדות. 

הוא חי בין ספרד ומצרים במאה ה-12 והיה ממנהיגי העולם היהודי. תפיסת עולמו הכוללת והמהפכנית לעיתים, הייתה ונותרה אבן דרך במאבק על דמותה של היהדות – גם אז וגם היום. 

בסדרה זו ננתח את מרכיבי תפיסותיו של הרמב"ם תוך השוואה עם הוגי דעות אחרים בעולם היהדות, ודתות אחרות.

 

מה בתוכנית?

2.11.21 | הרמב"ם ותפיסת האל – לעבוד את אלוהים ורק אותו

דרישתו של הרמב"ם מן המאמין היתה ברורה אבל גם קשה לעיתים: להגיע להכרת אלוהים באופן ישיר ושכלתני, ללא מתווכים, ללא קמעות ובלי דימויים מיותרים.   

 

7.12.21 | האדם ותכלית חייו – על שכל ותבונה בחיי האמונה ובחיי היום-יום

מהי משמעות השילוב בין שכל ואמונה בחיי האדם בעולם הזה, וכיצד לדעת הרמב״ם המדע והחשיבה הפילוסופית מחזקים את האמונה הדתית. 

 

11.1.22 | על טוב ורע ורעיון שכר ועונש

כיצד מפרש הרמב"ם את סיפור ייסוריו של איוב, מהי תפיסתו המרתקת את רעיון שכרו של הצדיק ועונשו של הרשע, ועל רעיון הישארות הנפש. 

 

15.2.22 | גוף ונפש, המצוות וטעמיהן

 על שיטת הניתוח השכלית של כל המצוות בשיטת הרמב"ם, ועל גוף ונפש ורעיון האיזון ו"שביל הזהב" בדרך חייו של האדם השלם. 

 

22.3.22 | היסטוריה, גאולה ומשיח

על גישתו המשוכללת של הרמב"ם בסוגיית המשיח והציפיה לתיקון מוסרי והיסטורי של האדם ושל האומה.

 

10.5.22 | היסטוריה, טבע, ומדע בעולמו של הרמב"ם

כיצד ראה הרמב"ם את רעיון הבריאה, על סדרי העולם והטבע, ועל תפיסתו בשאלה הנצחית: האם אלוהים מתערב בהיסטוריה?   

 

7.6.22  | על 13 העיקרים של היהדות

  מהם יסודות האמונה, ומה משמעותם, כפי שעיצב אותם הרמב"ם.  

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים