פרטי ההצגה

בהרצאה זו נעסוק ביחס בין משברים טראומטיים, תגובות הגנה והשפעת עולם הרוח.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים