פרטי ההצגה

במפגש זה נתמקד בממד הסוציולוגי, האנתרופולוגי והפסיכולוגי של תופעת המאגיה בישראל היום על כל מרכיביה ומשמעויותיה.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים