פרטי ההצגה

מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס וראשיתה של תורת הסוד בעולמם של חז"ל.

מטרת המפגש היא להתחקות אחר התפתחות המיסטיקה היהודית במקרא, ביהדות הבית השני ובעולמם של חז"ל.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים