פרטי ההצגה

מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס וראשיתה של תורת הסוד בעולמם של חז"ל.

מטרת המפגש היא להתחקות אחר התפתחות המיסטיקה היהודית במקרא, ביהדות הבית השני ובעולמם של חז"ל.

 

מועד זה, הנו חלופה למועדה המקורי של הרצאה זו שהייתה אמורה להתקיים ביום ג' ה-24.3.2020 ובוטלה בשל הנחיות משרד הבריאות.

כרטיסים שנרכשו למועד המקורי כוחם יפה למועד החדש. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים