תמונת מנוי: איראן והמזרח התיכון - חזון מול מציאות

איראן והמזרח התיכון - חזון מול מציאות

הרצאות העשרה
עונה:
כרטיסי מנוי: 7

פרטים נוספים

איראן והמזרח התיכון – חזון מול מציאות

פרופ' עוזי רבי בסדרת הרצאות חדשה! 

7 הרצאות מרתקות בימי שישי בשעה 9:00 

 

23.10.2020 הקשר האיראני-סורי

 יצירתה של המדינה הסורית לוותה במלאכותיות יתרה ובשפע של ניגודים. הרצאה זו תעסוק בשלבי הקמתה של המדינה הסורית ובדרך החתחתים שעברה המדינה למן סיום תקופת המנדט הצרפתי. הבנת הדינמיקה של תהליכי יצירת המדינה בסוריה, הינה עיקר יסוד חשוב בניתוח מציאויות סוריה והיום, ובפרט לאחר "האביב הערבי".

 

4.12.2020 איראן במהפכה – ממלכה לרפובליקה אסלאמית

לאחר ארבעה עשורים ממשיכה הרפובליקה האסלאמית של איראן להיטלטל בין חזונות המהפכה לצרכי המדינה. הרצאה זו תגולל את סיפורה של המחאה האיראנית מחד ושל ההתנהלות האיראנית במרחב, כדי למקם את המדינה האיראנית במציאויות המאה ה- 21. הרצאה זו תידרש למקום המיוחד שיש לישראל באסטרטגיה האיראנית.

 

25.12.2020  נפילתו של סדאם חוסיין – 2003 – איראן בעיראק

שנת 2003 באירועי נפילתו של סדאם חוסיין בעיראק הם לבטח קו פרשת מים במזרח התיכון. לראשונה, ניתנה השליטה במדינה ערבית בידי השיעים ולכך היו עתידות להיות השלכות תרבותיות, כלכליות וגיאופוליטיות רחבות היקף. הרצאה זו תידון באופן שבו נפתחו שערי המזרח התיכון בפני איראן, בחלומה הכמוס, להניח רגלה במדינה השכנה על המקומות הקדושים לשיעה שבה, שהפך למציאות.

 

22.1.21 "האביב הערבי" – המפץ הגיאופוליטי

הרצאה זו תידון בכיווני התנועה החדשים במזרח התיכון ותספק צרור מפתחות לתנועה בנתיבי המזרח התיכון במאה ה- 21. יסודה של ההרצאה הוא כי אירועי "האביב הערבי" ותוצאות הלוואי שלו, שינו במידה רבה את התמונה או את הנוף הפוליטי והתרבותי במזרח התיכון ויצרו דגשים גיאופוליטיים שחייבים להילקח בחשבון.

 

12.3.2021 איראן והמזרח התיכון – מחאה מבית וקלפי מיקוח מחוץ  

הרצאה זו תפגיש את איראן בין שאיפות הגמוניאליות במזרח התיכון למצוקה כלכלית-חברתית מבית. כיצד מתנהל משטר האיתולות במרחב שנפער בין המצוי לרצוי, או בין מציאות לדמיון, ועד כמה הוא מנצל את התמונה לצרכיו בנושא לגיטימציה מבית  והשפעה מחוץ.

 

30.4.2021 איראן, רוסיה וסוריה – משולש בעייתי

הגעתו של הדוב הרוסי למזרח התיכון והפיכתו לשחקן הדומיננטי באזור מייצרים משחק כוחות מעניין בסוריה שלאחר "האביב הערבי". בשאר אל אסד אומנם עודנו כאן, אך כפוף להנחיותיה של "אמא רוסיה" ובתווך מנסה איראן "לתפוס ככל יכולתה". הרצאה זו תידרש להיבטים השונים הכרוכים במשחק משולש זה.

 

4.6.2021 איראן לאן?

במשך שנים היוותה סוריה קליינט חשוב באסטרטגיה האזורית של איראן. נוכחותה המתגברת של איראן בסוריה (כלכלה, חינוך, מיליציה והדרכה), יוצרת רצף טריטוריאלי הנמתח מהמפרץ הפרסי ועד לאגן הים התיכון שזרועים בו גרעינים של השפעה איראנית. הרצאה זו תידון בתפקידה של סוריה במשוואה האסטרטגית של איראן.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים