פרטי ההצגה

האם יש לנו נשמה? מאין היא באה ולאן היא חוזרת? מדוע נולדנו אל מציאות חיינו המסויימת? האם המקריות שולטת בעולמינו או אולי יד תבונית מכוונת? האם אנחנו בני אדם שעוברים התנסויות רוחניות או שאולי אנחנו ישויות רוחניות שבאו לכאן על מנת לעבור התנסויות אנושיות???

סרט: "קפה דה פלור" 120 דק'

צילום: משה שי

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים