פרטי ההצגה

בהרצאה זו נתמקד באישה החזקה רוזלינד פרנקלין -אישה אחת נגד גברים רבים במעבדות המדע.


צילום: דני וקסמן

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים