פרטי ההצגה

לא רק במאה העשרים, ולא תהליכים אלא בני אדם. בעצם בנות אדם...

עם האנקדוטות, עם קטעי סרטים וכתבות וכו'.

צילום: דני וקסמן

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים